Օլիմպիական Միքայել Միքայելյանի վերջին մեկնարկը Լիլեհամերում

Այլ լուսանկարներ